Mijn project De Veluwse Skald is ontstaan uit een behoefte aan eigenheid. Zodoende omvat de werktitel twee aspecten: passie voor de Veluwe en toewijding aan het Germaanse stafrijm. Het adjectief spreekt voor zich en ‘skald’ staat voor de stijlmiddelen waaraan deze term verbonden is.

Foto door: Nanda Huisman

Ik sta op de schouders van reuzen. Wie kent bijvoorbeeld de schrijver A. B. Wigman en de zanger Jan van Riemsdijk? Eens werden zij de ‘barden van de Veluwe’ genoemd. Dit heeft mij geïnspireerd om mijzelf een skald te noemen (de skald als Germaanse equivalent van de Keltische bard). Ik wil hiermee zinspelen op de nu zeldzame rijmvorm en kenningen, die ik in het kielzog van de Noord-Germaanse skalden bezig. Daarbij schrijf ik onder mijn patroniem, zoals vroeger gebruik was in afgelegen en dunbevolkte streken.

Het plan om Germaans rijm zijn herintrede te laten doen heb ik ontleend aan de website Taaldacht. Het idee om de Veluwe op te voeren als pars pro toto heb ik overgenomen van Henk Vreekamp.

Aanvankelijk schreef ik in skaldische stijl teksten voor Alvenrad. Verknocht geraakt aan de dichtvorm, heb ik mij toen ten doel gesteld om voor mijn dichtdebuut te gaan. Op deze website geve ik blijk van mijn arbeid aan die eens te verschijnen bundel.

Mark Bertszoon,
de Veluwse skald