Ik wil op deze website wat achtergrond geven bij mijn werk als tekstschrijver voor Alvenrad. De titel omvat twee aspecten: liefde voor de Veluwe en passie voor het Germaanse stafrijm. Het adjectief spreekt voor zich en skald staat voor de stijlmiddelen waarmee deze term verbonden is.

Foto door: Nanda Huisman

Ik sta op de schouders van reuzen. Wie kent bijvoorbeeld de schrijver A. B. Wigman en de zanger Jan van Riemsdijk? Eens werden zij de ‘barden van de Veluwe’ genoemd. Dit bracht mij op het idee mijzelf een skald te noemen.* Met de ‘Veluwse skald’ als epitheton wil ik zinspelen op de nu zeldzame rijmvorm en kenningen, die ik in het kielzog van de Noord-Germaanse dichters gebruik.

Het plan om Germaans rijm zijn herintrede te laten doen heb ik ontleend aan de website Taaldacht. Het idee om de Veluwe op te voeren als pars pro toto heb ik overgenomen van Henk Vreekamp.

Tot op heden zijn vele elementen uit de Germaanse traditie opgenomen in hedendaagse metalmuziek, maar stafrijm ontbrak tot dusver. Met mijn project hoop ik dus van toegevoegde waarde te zijn.

Mark Bertszoon**,
de Veluwse skald

* (de skald als Germaanse evenknie van de Keltische bard).
** (ik schrijf onder mijn patroniem, zoals vroeger gebruik was in afgelegen en dunbevolkte streken als de Veluwe).