Mijn project De Veluwse Skald is ontstaan uit een behoefte achtergrond te geven bij mijn werk als tekstschrijver. Zodoende omvat de werktitel twee aspecten: liefde voor de Veluwe en passie voor het Germaanse stafrijm. Het adjectief spreekt voor zich en ‘skald’ staat voor de stijlmiddelen waaraan deze term verbonden is.

Foto door: Nanda Huisman

Ik sta op de schouders van reuzen. Wie kent bijvoorbeeld de schrijver A. B. Wigman en de zanger Jan van Riemsdijk? Eens werden zij de ‘barden van de Veluwe’ genoemd. Dit heeft mij geïnspireerd om mijzelf een skald te noemen.* Ik wil hiermee zinspelen op de nu zeldzame rijmvorm en kenningen, die ik in het kielzog van de Noord-Germaanse skalden bezig.

Ik schrijf onder mijn patroniem, zoals vroeger gebruik was in afgelegen en dunbevolkte streken als de Veluwe.

Het plan om Germaans rijm zijn herintrede te laten doen heb ik ontleend aan de website Taaldacht. Het idee om de Veluwe op te voeren als pars pro toto heb ik overgenomen van Henk Vreekamp.

Tot op heden zijn vele elementen uit de Germaanse traditie opgenomen in hedendaagse metalmuziek, maar stafrijm ontbrak tot dusver. Met mijn project hoop ik dus van toegevoegde waarde te zijn.

Mark Bertszoon,
de Veluwse skald

* (de skald als Germaanse evenknie van de Keltische bard).