Gust van de Wall Perné, Heidelandschap

Geboren in het hart der Veluwe … Zo begint de bundel Veluwsche Sagen van Gust van de Wall Perné. Dit geldt ook voor mij, maar mijn dichterlijk leven in het bijzonder.

De Veluwe is een voormalig kwartier van hertogdom Gelre en maakt tegenwoordig deel uit van de provincie Gelderland. Dit is de fraaiste landstreek van Nederland. Het gebied is rijk aan bossen, kent uitgestrekte heidevelden en omvat Europa’s belangrijkste zandverstuivingen. Tussen de heuvels door rollen kristallen stromen. Stille vennen liggen in de dalen.

Zodoende drukt het adjectief in de werktitel mijn gevoel voor thuis uit. Hier ben ik geboren en getogen. Hier wortel ik; ik ben een Veluwenaar.

Van kindsbeen af ken ik een hang naar de bossen en heide. Dit is mijn vertrouwde omgeving, mijn natuurlijke habitat. Hier deel ik de liefde voor de natuur met mijn verloofde en geef ik die door aan onze zoons.

Ik wil vertellen   in de taal der skalden
van brede bossen   en bronzen verten,
van open heuvels   in heide getooid,
waar eenzaam oogt   de oude vliegden.